top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.urszulaborkowska.pl

  • Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Musical Enterpise Urszula Borkowska z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 33 m 403 03-414NIP 739 220 30 48 REGON 364371088

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis WIX. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             REGULAMIN SKLEPU                                                                      

Strona zawiera autorskie interpretacje linii akompaniamentu do materiałów muzycznych audio, są wykonane przez właściciela strony. Kupując produkt, zgadzasz się, że: a) zapoznałeś się z pełną ofertą produktu przed podjęciem zobowiązania do zakupu; b) zawierasz prawnie wiążącą umowę zakupu produktu, gdy zobowiązujesz się do jego zakupu i kończysz proces płatności w kasie.

Ceny za korzystanie z naszych usług lub za nasze produkty są podane na stronie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen wyświetlanych produktów oraz do korygowania błędów w cenach, które mogą się przez przypadek zdarzyć. 
Strona i wszelkie materiały na niej umieszczone lub przez nią przekazywane, w tym między innymi prawa autorskie, nagrania dźwiękowe, muzyka oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, są wyłączną własnością [>>nazwa właściciela strony<<]. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie żadne z jego postanowień nie będzie uważane za tworzenie licencji w ramach lub na podstawie jakichkolwiek tego typu praw własności intelektualnej, a użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować,  przesyłać, publicznie wyświetlać lub tworzyć dzieł pochodnych na ich podstawie.

bottom of page